Content:

TURQUALITY/Marka programına alınmak ve Marka Destek Programından TURQUALITY Destek Programına geçiş yapmak üzere başvuru yapmak isteyen şirketlerin dikkatine;

Turquality/Marka Destek Program programlarına ön hazırlık adı altında birtakım gerçek ve/veya tüzel kişilerce ücret karşılığı sunulan danışmanlık hizmetlerinin Bakanlığımızla hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, bu firmaların Bakanlığımızla bir akreditasyon ilişkisi söz konusu değildir.

Turquality/Marka Destek Programlarına dâhil olmak üzere şirketlerin sahip olması gereken yetkinlikler, başvuru belgeleri ve başvuru sürecine ilişkin şirketlerin ihtiyaç duyacakları tüm bilgi ve belgelere 2006/4 sayılı Tebliğ, anılan Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve bağlı eklerinden ulaşılması mümkün bulunmakta olup, bu süreçte danışmanlık hizmeti satın alınmasına gerek bulunmamakta ve Bakanlığımızca tavsiye edilmemektedir.

Ekonomi Bakanlığı

Title: Önemli Duyuru

News Date: 1.7.2017

Show Home Page: Show

Image

duyuru_eb_banner

bigImage

duyuru_eb_banner

Home Page News Banner

duyuru_eb_banner