Home Page Brand Banner

basak4

Address:

Adres: --

Telefon: -- Faks: --

E-Posta: --

Web Sitesi: --

Brand Name: Başak

Company: Başak Traktör Tarım Ziraat Ve İş Makineleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Year: 2017

show On New Brand: New Brand

Sector: Makine

Program: Marka Programı

Union: GAİB Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

ProgramEn: Branding Proggram

SectorEn: Machinery

Home Page Brand Logo Alpha

basak3