Banner

destek

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

 

TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü 2017 Destek
Limiti
2019 Destek
Limiti
2020 Destek
Limiti
2021 Destek
Limiti
2022 Destek
Limiti
Süre / Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kira limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/
konsept mimari giderleri
800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.154.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.264.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.515.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) 2.386.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası
servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira
limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası
servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel
kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
800.000 TL / birim 1.154.000 TL/birim 1.264.000 TL/birim 1.515.000 TL/birim 2.386.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon,
ruhsatlandırma, test/klinik test
2.000.000 TL / yıl 2.887.000 TL / yıl 3.164.000 TL / yıl 3.793.000 TL / yıl 5.974.000 TL / yıl hedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept
mimari giderleri
400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 632.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 757.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 1.192.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.264.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.515.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 2.386.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik
danışmanlıklar (EK13A)
2.000.000 TL / Yıl 2.887.000 TL / Yıl 3.164.000 TL / Yıl 3.793.000 TL / Yıl 5.974.000 TL / Yıl ilk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik
Danışmanlıklar (EK13B)
hedef pazar başına 5 yıl
İstihdam limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)  limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)  limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)  limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Fuar limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz
Depolama Hizmeti limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

 

 


 

Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü 2017 Destek
Limiti
2019 Destek
Limiti
2020 Destek
Limiti
2021 Destek
Limiti
2022 Destek
Limiti
Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma 200.000 TL / yıl 288.000 TL / yıl 315.000 TL / yıl 377.000 TL / yıl 594.000 TL / yıl 4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları 1.600.000 TL / yıl 2.309.000 TL / yıl 2.530.000 TL / yıl 3.032.000 TL / yıl 4.775.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/
satış sonrası servis kira
2.400.000 TL / yıl 3.464.000 TL / yıl 3.796.000 TL / yıl 4.550.000 TL / yıl 7.166.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri 1.200.000 TL / yıl 1.732.000 TL / yıl 1.898.000 TL / yıl 2.275.000 TL / yıl 3.583.000 TL / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti 800.000 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 1.264.000 TL / yıl 1.515.000 TL / yıl 2.386.000 TL / yıl 4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon 800.000 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 1.264.000 TL / yıl 1.515.000 TL / yıl 2.386.000 TL / yıl 4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri 1.000.000 TL / yıl 1.443.000 TL / yıl 1.581.000 TL / yıl 1.895.000 TL / yıl 2.984.000 TL / yıl 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari 200.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 315.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 377.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 594.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 4 yıl
Franchise kira 200.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza / mağaza başına 2 yıl) 288.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 315.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 377.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 594.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 4 yıl
Danışmanlık 1.200.000 TL / yıl 1.732.000 TL / yıl 1.898.000 TL / yıl 2.275.000 TL / yıl 3.583.000 TL / yıl 4 yıl
İstihdam 800.000 TL / yıl 1.154.000 TL / yıl 1.264.000 TL / yıl 1.515.000 TL / yıl 2.386.000 TL / yıl 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları 400.000 TL / yıl 577.000 TL / yıl 632.000 TL / yıl 757.000 TL / yıl 1.192.000 TL / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL

1 defaya mahsus