Banner

mevzuat

Mevzuat

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar'a, Marka ve Turquality Desteklerine ilişkin Genelgeye ve Genelge eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

18/08/2022 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Destek Başvurularına ilişkin 20/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararı içermektedir.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği (Karar No:2564 Sayılı Karar)

20/05/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 2015/9 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Hakkında Karar, söz konusu Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerini içermektedir.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği (Mülga 2015/9 Sayılı Karar)